בערב לזכרו של גמליאל כהן ז"ל הועלה סיפורה של המחלקה הערבית בפלמ"ח שכהן היה בין מיסדיה. בין הדוברים מאיר עמית ושמעון סומך, בין הנוכחים אבי דיכטר ויעקב אחיטוב, ראשי השב"כ בהווה ובעבר. בתמונה: רב שיח של המסתערבים הראשונים.