חתימת הסכם לשת"פ עם הליגה נגד השמצה משמאל לימין: יו"ר עולמי של הליגה נגד השמצה מר אייב פוקסמן, מנכ"ל המל"מ מר שייקה דליות-בלומברג ויו"ר הליגה נגד השמצה מר גלן טוביאס.