ראש המוסד לשעבר צ' זמיר. קיבל מידע חיוני שקבע מועד הצליחה