דבר המערכת

לאחר צאת חוברת "מבט" הקודמת - חוברת אוגוסט - דן הועד המנהל בנושאים הקשורים בהמשך הוצאת העיתון , כמו גם ברעיונות שהועלו , באותו עניין , ע"י חברי המערכת , בדיון שהתקיים , קודם לכן , בתחילת השנה . כן נדונו יוזמות בתחומי הפרסום התקופתי של המל"מ בכלל . סוכם לחפש עוד דרכים לשיפור פרסומי המל"מ ובינתיים להמשיך להוציא את "מבט" במתכונתו הנוכחית . בנוסף , בגלל הרצון לכבד את זכרם של כל נופלי הקהילה , סוכם שהמערכת תכין חוברת מיוחדת שתוקדש למטרה זו , חוברת שתצורף לגיליון "מבט" הקרוב ביותר ליום הזכרון לנופלים - ה6- ביוני . הוצע שמידי פעם יובא בביטאון סיפורן״אפיונן של דמויות מיוחדות מדברי ימי הקהילה , מבין אלו שהלכו לעולמם . הוחלט לתת מקום בעיתון לביטויי חשיבה ויצירה של חברי המל"מ בנושאים המעניינים אותם ; עם זאת לא לפתוח את דפי "מבט" לויכוחים מפלגתיים - פוליטיים , ולעשות אבחנה בין חומר הרלוונטי לדפי "מבט" לבין חומר המתאים יותר לדפי מידע ולמפגשים של ארגוני הקהילה עצמם . ואשר לחוברת הנוכחית : חיפשנו חומר על המקורות ההיסטוריים , הדתיים וההלכתיים להקרבה והתאבדות , בתולדות האיסלאם והערבים . מצאנוהו בחוברת ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר