מבט מל"מ

גיליון מס' 31 ביטאון המרכז למורשת המודיעין - אתר הנצחה ממלכתי לחללי הקהילה טבת תשס"ב , דצמבר 2002 העולם ע"פ המל"מ אמנים מקהילת המודיעין מציגים בתערוכה צבי מלחין  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר