יומן מל"מ

הוענקו פרסי קרן ענבר לשנת 2009 32 מיזמים הוגשו השנה לקרן ענבר על שם ענבר עטיה הי"ד , שנרצחה בפיגוע בדיזנגוף סנטר בפורים לפני 13 שנים . מרביתם עבודות שנכתבו במסגרות אקדמיות , ואילו אחרים כללו עשייה ממש בתחום ההתמודדות עם הטרור ועם תוצאותיו הפיזיות והרגשיות . באירוע השנתי שנערך בהיכל צה"ל ב 17 במרס נשא דברים אלוף ) מיל ) ' דורון אלמוג , לשעבר מפקד פיקוד הדרום . פרסים הוענקו לזוכים על עבודותיהם : אלכסנדר ביאלסקי - " לוחמה בטרור בעידן הרשתות : התמודדות עם רשתות טרור : " העבודה משקפת מחקר יסודי ומעמיק , המנתח באופן אנליטי ואמפירי את הקשר שבין פעולות והתארגנויות של טרור לתאים חברתיים ומשפחתיים , שהם חלק מרכזי בתשתית הטרור . בנימין בן סימון - " אל קאעידה והצלבנות החדשה : " בעבודה זו פורס הכותב יריעה רחבה ומאירת עיניים על הטרור האסלאמי הפונדמנטליסטי בכלל ותופעת אל קאעידה בפרט . הילה חיים צוויג - " השלכות החשיפה לטרור על הבריאות הנפשית והשימוש בחומרים פסיכו אקטיביים בקרב מתבגרים : " עבודת דוקטורט זו נועדה לבחון באיזו מידה החשיפה המצטברת של מתבגרים לפעולות טרור מגבירה את הסיכוי שייקלעו למצוקה נ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר