שירותי מודיעין בעולם

נעם שפירא * שירותי המודיעין בצ'ילה מאז שנת 2004 מאורגנת קהילת המודיעין בצ'ילה על פי חוק המותאם ללקחים ממשטר פינושה . ועדת ראשי השירותים בצ'ילה מתאמת את כלל ארגוני המודיעין , בכפיפות לנשיאת המדינה שירותי המודיעין של צ'ילה הוקמו בראשית המאה ה 19 על בסיס המודיעין הצבאי , על פי המודל הפרוסי . הגוף המוביל היה ה , DINE " מנהלת המודיעין הצבאי של היבשה . " תרומתם העיקרית של שירותי המודיעין הייתה ב"מלחמת הפסיפיק" , ) 1883-1879 ( שבה גם התארגנו והשתכללו . לצד הצבא התארגן כוח לאכיפת הסדר , שנהפך לימים למשמר הלאומי ומשמר הגבול ) הקרביניירי . ) מנהלת המודיעין ) DIDENA ( הוקמה בשנות ה 50 של המאה הקודמת בד בבד עם הקמת המשרד לביטחון לאומי ) הוא השם הרשמי של משרד ההגנה . ) נקודת המפנה במערך שירותי המודיעין בצ'ילה הייתה בהפיכה הצבאית בספטמבר , 1973 עם עלייתו לשלטון של " משטר הגנרלים" בראשות פינושה . בתקופה זו הוקמה " מנהלת המודיעין הלאומי" ) DINA ( כממו ּ נה על המודיעין הצבאי ועל כוחות המשטרה הלאומית . המנהלה נוסדה  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר