תוצאות הבחירות בעמותת המל"מ - דצמבר 2008

כללי . 1 הבחירות בעמותת המל"מ התקיימו באמצעות הדואר בחודשים נובמבר-דצמבר . 2 . 2008 מועד אחרון להגעת טופסי הצבעה לוועדת הבחירות נקבע ל 12 בדצמבר , 2008 אך בשל תקלה במשלוח דואר הבחירות לבני המשפחות השכולות - הוארך המועד עד ל 22 בדצמבר . 3 . 2008 ועדת הבחירות התכנסה ב 23 בדצמבר בשעה 10 : 00 לבדיקת המעטפות שהגיעו ולספירת הקולות . הוועדה סיימה עבודתה באותו יום בשעה . 18 : 00 משתתפים . 4 ועדת הבחירות : אילן מזרחי - ראש הוועדה , שמעון אביבי , רותי גרוס , גיורא מעוז וניצה אלינוב - רכזת הוועדה . . 5 מסייעים טכניים בהתנדבות : מייק גולני , נעמי גורן , נטע זיו-אב , עדה יניב , נורית מוזס ויונה מרגלית . . 6 נציג ועדת הביקורת : יוסי לבקוב . בדיקת זכאות להצבעה . 7 הגיעו 930 מעטפות הצבעה ) מתוך כ 3 , 000 חברי עמותה ובני המשפחות השכולות . 8 . ) נפסלו תשע ) 9 ( מעטפות לפי הפירוט הבא : חמש ) 5 ( מעטפות שלא נשאו את שם השולח . ארבע ) 4 ( מעטפות של אנשים שאינם חברי עמותה מן המניין . . 9 סה"כ 921 מעטפות כשרות . בדיקת טופסי ההצבעה . 10 שישה ) 6 ( טופסי הצבעה נפסלו בחלקם לפי הפירוט הבא : לחברי הוועד המנהל ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר