אם תשאלו אותי...

תפקידי המודיעין בעידן של אתגרים מורכבים אל"מ רני * עוד ועוד קמ"נים מרגישים את השינוי בתוכני תפקידם וביעדיו : לא עוד הקצין ה"קלאסי , " המסתפק בהצגה של תמונת יכולות האויב והערכת כוונותיו אלא שותף פעיל בקבלת החלטות , המעורב ככל האפשר במנגנוני ביצוע המדיניות . על התמורות החדשות בתפקידו של המודיעין , ומה בין האחריות לספ ּ ר על האויב ובין השאיפה לתרום לניצחון עליו מחווי דעה או מעצבי דעת ? בשנים האחרונות , יותר מבעבר , בעידן שהחתירה להשפעה ולרלוונטיות נעשו לאבן יסוד בכל תכנית פעולה אסטרטגית של ארגון המכבד את עצמו , שינוי המסתמן בתוכני תפקיד הקמ"ן וביעדיו טורד את מנוחתם של קציני המודיעין . הלכה למעשה , מדובר במידת מעורבותם של הקמ"נים בתהליכי קבלת ההחלטות , לאחר שהציגו כמקובל את  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר