לקראת מבצע שלום הגליל מימין לשמאל: תא"ל אורי שגיא, סא"ל חגי רגב, תא"ל עמוס ירון, רב־אלוף רפאל איתן, נציג 'המוסד' מנחם )נחיק( נבות, מיקי, אל"מ אבי יערי. מאחור: אל"מ יאיר )יה-יה( יורם וקצינים נוספים