משמאל לימין: מסעוד - בנו של המולא מוסטפא ברזני, נציג 'המוסד' מנחם )נחיק( נבות, רופא כורדי, ר' 'המוסד' צבי זמיר, ראש אגף ב'מוסד' נחום אדמוני, ומאבטח כורדי