ראש הממשלה ושר הביטחון לוי אשכול, ר' אמן אלוף מאיר עמית, ר' אג"ם אלוף יצחק רבין, מפקד היחידה הטכנולוגית אל"מ אורי גורן, מפקד יחידת הסיגינט אל"מ אברהם אלוני