היסטוריה בתמונות

תמונות ממאגר המל " מ יענקלה מן * רמ"חי איסוף לדורותיהם * אוצר מאגר המל"מ אלוף צבי ביקור זמיר ראש בהרי 'המוסד כורדיסטאן ' , ???? הישראלית ביקור צמרת בלבנון הביטחון  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר