מסיבת גבורות לשמעון סומך (סמעאן) ב־‭.1996‬ יוצאי יחידת המסתערבים: ז'ק צביה, שמעון סומך, גמליאל כהן, יצחק שושן, דוד בן־אליהו, מנשה אביוב, יעקב נמרודי, יהודה יצחק