ביקור בשבט אבו־רביע בשנת ‭,1954‬ נמרודי במדים יושב במרכז