תחנת אלחוט חשאית בעיראק 1951-1943

בין תחנות הקשר ברשת " גדעון" פעלה בבגדד תחנת אלחוט חשאית . התחנה שימשה את שליחי התנועה הציונית ודרכה זרמו דיווחים שעניינם ביטחון היהודים במקום , הברחה והעפלה , מודיעין על הצבא והממשל וכן דיווחים על מצב הפנים בעיראק , בייחוד בתקופת מלחמת העצמאות , ועוד . אחרונות לקראת סגירת התחנה . בין החתומים על המברקים - משה ירושלמי " ( זיק , ) " ראש המחלקה לתפקידים מיוחדים . אבנר א' את התחנה הקימה בשנת 1943 הגדעונית מלכה רופא מקיבוץ מעוז חיים , שנשלחה לבגדד גם כדי להדריך את בנות התנועה . אברהם בן מרדכי , יהודי מקומי , עו"ד ובעל הכשרה טכנית , שוגר ארצה בשנת 1944 ללמוד את תחום האלחוט והצופן . התחנה התייחדה במפעיליה , שהיו יהודים מקומיים שאותרו והוכשרו בשטח . היא פעלה ממקומות מסתור ועצם קיומה היה סוד כמוס . בראשית דרכה פעלה התחנה מבתיהם הפרטיים של המפעילים - עדות להסתכנותם הרבה ולמגבלות שהטילו  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר