תרומת יהודי עיראק

תרומתה של יהדות עיראק למדינת ישראל הייתה מן התרומות הבולטות של קהילות ישראל שעלו ארצה לאחר קום המדינה . בראש ובראשונה מדובר בתרומה כמותית , שכן בימי העלייה הגדולה ) 1951-194 ?( תפסה העלייה מעיראק את מקום הראשון 1 ? 3 - אלף עולים . הבאות אחריה היו העליות מרומניה 11 ?( אלף ( ומפולין 106 ( אלף . ) התרומה האיכותית הייתה משמעותית אף יותר יהודי עיראק , בעלי ניסיון ומעמד בחיים הכלכליים , הפוליטיים והתרבותיים בארצם , החלו את דרכם בארץ במחנות אוהלים ובמעברות , אך בתוך שנים אחדות פרצו לעצמם דרכים אל לב העשייה הישראלית , יותר מכל עדה אחרת בתקופה האמורה . הם מילאו תפקידים במנגנון הציבורי , בחברות פרטיות , בבנקים , בתקשורת , בשירותי הביטחון ובפוליטיקה הלאומית והמקומית . נתוני מפקד האוכלוסין מ 1961 מעידים שעשור אחד לאחר שעלו ארצה , נמנו רבים מעולי עיראק עם המעמד הבינוני והשתלבו בחיי הערים הוותיקות . מבחינה זו , עמדו בראש כל העולים מארצות האסלאם . ד"ר מרדכי נאור , סופר וחוקר של תולדות ארץ ישראל , מחבר "ספר העליות"  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר