השתתפו במפגש:

ה"הסתערבות" ב'מוסד' ובשב"כ פרדי עיני שם את הדגש בתרומה המיוחדת של יוצאי עיראק בהנחת היסודות לפיתוח מקצוע קצין האיסוף ה"מסתערב" בחו"ל , שבראשית שנות ה 60 עדיין היה בחיתוליו . שלא כאנשי מבצעים אחרים , כולל אלה שכבר היו מנוסים מפעילות קודמת בישראל , יוצאי עיראק נפרסו באירופה בקרב סטודנטים , אנשי צבא ובעלי תפקידים מארצות היעד , במאמץ לגייס אותם , לשאוב באמצעותם מידע ולהעבירו בזמן אמת למפעיליהם בישראל . פרדי מציין את המוטיבציה האדירה שהניעה את יוצאי עיראק . רובם הגיעו לארץ לאחר שנסתיימה מלחמת העצמאות והם חשו חובה לתרום למדינה בכל מרצם , גם במחיר סיכון חייהם . יצחק ברזילי מוסיף , כי היתרון היחסי של יוצאי עיראק על פני האחרים היה בשליטתם המלאה בשפה הערבית וביכולתם להתערות בקלות באוכלוסיות של עיראקים וערבים באירופה כעיראקים אותנטיים . היו להם הצלחות רבות בחדירות שהניבו חומר מודיעיני יקר ערך . עוד הוא מציין את תרומתם  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר