הניצחון הוא בעיני המתבונן

תוצאות מבצע " עופרת יצוקה" והשלכותיו בראייה הפלסטינית ד"ר מתי שטיינברג ? לא חוזרים לתהדיאה ללא פתיחת המעברים המדד לבחינת תוצאות מבצע " עופרת יצוקה" - הן בעיני חמאס והן בעיני הרשות הפלסטינית - הוא אם השיגה ישראל , כיוזמת המבצע , את מטרותיה המוצהרות . אחת היא דעתם והערכתם , כי ישראל כשלה בהשגתן . המערכה הצבאית נסתיימה בלי הכרעה , ואי הכרעה בעיניהם הוא הישג רב לחמאס , בייחוד לנוכח עליונותה הצבאית המוחלטת של ישראל . אסטרטגיית " העמידה האיתנה" " ( צומוד ) " של חמאס הוכתרה בעיניהם בהצלחה , בהוכיחה שהעליונות הצבאית לא הניבה הכרעה צבאית ניצחת . אמנם ניחתו על אזרחי עזה ) בעיקר ( מכות אנושות בהרוגים , בפצועים ובתשתיות שנהפכו לעיי חרבות , אך שלטון חמאס בעזה נותר על כנו . ולא זו בלבד , אלא שבעקבות המבצע שוקד חמאס  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר