קציני מודיעין חטיבתיים במבצע "עופרת יצוקה" )צילום: "במחנה‭)"‬