תוכן העניינים

כתבות עופרת יצוקה - המודיעין במבצע "עופרת יצוקה" 4 מודיעין יצוק סייע לעופרת 4 תא"ל יובל חלמיש , קצין מודיעין ראשי מחלק קרדיט 5 סא"ל גדעון מיטשניק הניצחון הוא בעיני המתבונן 7 מתי שטיינברג הסברה מוצ ( ד ) קת ? " עופרת יצוקה" - התמצית המבצעית 9 קרביים בשטח 9 מודיעין מציל חיים 9 מגדל בבל - יוצאי עיראק במודיעין הישראלי 10 מגדל בבל - רב שיח 10 הנחו : שאול שוחט ואפרים לפיד ? כתבה : יוכי ארליך תרומת יהודי עיראק 1 ? מרדכי נאור האצולה העיראקית 13 אפרים הלוי תחנת אלחוט חשאית בעיראק 14 1951-1943 אבנר א' מוכשר היישוב - סיפורו של יעקב נמרודי 16 יוכי ארליך - "דברים שרואים משם" 60 שנה לבה"ד 1 ? 15 מבה"ד לעדשה 1 ? זלמן ) ז'מקה ( גנדלר בית ספר לסודות בחברה ? 1 דוח מודיעין עתי דודו צור סיכום ארבע שנות עשייה במל"מ ?? צבי שילר , קצין וג'נטלמן אפרים לפיד ? עמוס גלבוע לזכרו 36 " משוגעים , יהיה כאן טבח " ! עמוס גלבוע 34 שנים לנפילת אל"מ עוזי יאירי 37 תוצאות הבחירות בעמותת המל"מ - דצמבר 3 ? 2008  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר