מבט מל"מ

גיליון , 53 ניסן תשס"ט , אפריל 2009 כתב עת לענייני מודיעין וביטחון מבית המרכז למורשת המודיעין מודיעין יצוק סייע לעופרת מחלק קרדיט הניצחון הוא בעיני המתבונן הסברה מוצ ( ד ) קת " עופרת יצוקה" - התמצית המבצעית קרביים בשטח מודיעין מציל חיים מגד ? בב ? מגדל בבל - רב שיח תרומת יהודי עיראק מוכשר היישוב - סיפורו של יעקב נמרודי האצולה העיראקית תחנת אלחוט חשאית בעיראק 1951-1943 מבה"ד לעדשה בית ספר לסודות בחברה דוח מודיעין עתי צבי שילר , קצין וג'נטלמן " משוגעים , יהיה כאן טבח " ! תוצאות הבחירות בעמותת המל"מ - דצמבר 2008  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר