כתב חידה

תשבץ מודיעין 56 שמעון אביבי shimon _ avivi @ hotmail . com מאוזן . 1 מודיעין המתקבל באמצעים אופ " 0 ם או ממוחשבים משחזור ועיבוד של פרסים שהתקבלו בוויזינט ; . 5 אדם שממנו קיבל מקור ידיעה נתונה ; . 8 יצר תמונה באמצעות כלים שאינם אופטיים ; . 10 אות עברית ; . 12 כושר קרבי ( ר '' ת . 14 ;( מתוח של תרחישים אפשריים שעשויים להתפתח במהלך פעילות מבצעית , וקביעת המענה ההתנהגותי שיינתן לכל תרחיש ( ר '' ת . 1 7 ;( היסטוריון צבאי ישראלי שריגל לסובת ברית המועצות ; . 18 מאנשי 'השומר ; צורף ל'ועד ההגנה ' הראשון שהוקם ב . 20 ; 1921 ממניח 1 היסוד למכון 'בדקי ( תעשייה אווירית לישראל . 21 ;( יציקת נוזלים למסרה דתית ; . 22 לשעבר ראש "המוסד . 24 ; " תחנת כוח הנקראת על שמו של יו"ר הדירקטוריון של חברת החשמל הארצישראלית ; . 26 קצין צה"ל שנהרג בקרב בנת גיביל במלחמת לבנון השנייה , לאחר שזינק על רימון יד כדי להציל את חייליו ( ש"פ . 28 ;( גוף צה"ל' העוסק בחינוך וידיעת הארץ ( ר"ת . 29 ;( מדינה בארה " ב ; . 30 חייל שתפקידו לתת טיפול ראשון לנפגעים בשדה הקרב , באימונים ובמחנות הקבע ; . 33 מבצע צבאי שנערך ב 1955 כדי ל...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר