יומן מל"מ

rr ' לאלוף אהרון יריב ז"ל בחודש מאי מלאו 16 שנה ללכתו של האלוף אהרון יריב מעמנו . חברים ומוקירי זכרו , בנו ספי וקרובי משפחה הגיעו לבית העלמין בקריית שאול לחלוק לו כבוד ולהעלות את זכרו . דברים לזכרו נשאו האלוף ( מיל ) יעקב עמידרור , האלוף ( מיל ( עוזי דיין , ברוך אליעזר , סא"ל גדעון מיטשניק , רע"ן מורשת והיסטוריה באמ"ן ועמוס חורב . אירוע זיכרון לאלוף אהרון יריב יתקיים במל"מ ב 3 באוקטובר . על המעונייניס להשתתף להודיע בצירוף מספר טלפון לכתובת : mlm @ intelligence . org . il חנה הראל הטקס העונתי של הקרן ע"עו מאיר עמית ז"ל לחקר המודיעין והחלל  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר