שירותי מודיעין בעולם

נעם שפירא * קהילת py > nnn ביתן המצב הכלכלי בו שרויה יוון בעת הזו עלול להשפיע על יכולותיהם של שיתתי המודיעין להתמודד עם משימותיהם בשל עלותם הגבוהה של האמצעים והשירותים הנדרשים למילוי המשימות למול הקיצוץ האפשרי בתקציביהם בימים אלה , כאשר יוון נמצאת בעיצומו של משבר כלכלי עמוק , עולה חשיבותה של קהילת המודיעין היוונית בשמירה על ביטחון המדינה והמשטר הדמוקרטי שלה , מחשש שקריסה כלכלית וחיפוש אשמים יעלו לשלטון קבוצות אנטי דמוקרטיות שעשויות לקבל תמיכה מגורמים חיצוניים ואחרים . יוון המודרנית ידעה ימים של מלחמה , של משטר מלוכני דיקטטורה צבאית ומשטר דמוקרטי . מיקומה האסטרטגי לחופי הים התיטן וסמוך למדינות שהיו חברות בגוש המזרחי" השפיע על משימות קהילת המודיעין ביוון ופעילותה . מרכיבי קהילת המודיעין כיום הינם : "שירות המודיעין הלאומי" , ( EYP-NIS ) המודיעין הצבאי " ) האגף השני ( " ומשטרת יוון . בטור זה נעסוק בישירות המודיעין הלאומי" בלבד .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר