תמונת המודיעין בנסיגה

דעתי הייתה כי לפעילות מול גזין אין כל חלק בהשגת המטרות לשמן נוצר אזור הביטחון . סברתי שהיה זה מעין ימס" לגנרל לאחד ולכן ניתן היה לשנות מאופי פעילות צה ל בגזרה זו , אף אם כתוצאה מכך לא יחזיקו כוחותיו של לאחד מעמד . כך יכולים היינו לחסוך את השחיקה של כוחותינו בגזרה ולהסיט פעילות למול ה"חיזבאללה" בגזרות המסוכנות יותר לגליל . כדי לעודד את קציני המודיעין הגדודיים של צד"ל קוימו קורסים - כולל השתלמויות בארץ - ובעזרה כספית של הגנרל לאחד נקנו עבורם משקפות שדה , אף 16 קצר ונעליים אדומות . אלה היו תמריצים רציניים לעבודה אפקטיבית יותר של מערכת איסוף המידע ודיווחו . יצוין כי צה"ל לא השכיל ליצור מענה הולם להתבססות של פעילי "חיזבאללה" בכפרים שמצפון לאזור הביטחון לאחר הקרבות המרים בינם לבין ארגון "אמל . " "אמלי הצליח אמנם לדחוק את "חיזבאללה" לאזור אקלים אל תופח , אך בהסכם שנחתם בין הארגונים בשנת 1990 הותר לפעילי "חיזבאללה" לחזור לכפריהם , דבר שבמהרה היווה תשתית מחודשת לפעילות הארגון . צה"ל נמנע מפעילות יזומה לבלימת ההתארגנות המחודשת , ובכך סייע בתחרות על ליבו של הכפרי השיעי . זאת בנוסף ליתרון של "חיז...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר