0א"ל צבי שילר, קצין המודיעין של הכוחות בסיני במלחמת ההתשה, מתדרך את (בשורה הראשונה) הרמטכ"ל רב־ אלוף חיים בר לב, מפקד הכוחות בסיני אלוף שלמה להס, אלוף רחבעם זאבי ומפקדים נוספים; תמונה ממאגר המל"מ - האוצר יענקלה מן