הסובייטים והקונספציה ב"מלחמת הקזת הדם"

האתגר המשמעותי ביותר עמו צריך היה המודיעין הישראלי להתמודד במלחמת ההתשה , היה התגברות ההשפעה הסובייטית הצבאית במדינות ערב , ומעורבות ישירה של חיל משלוח סובייטי בממדים ניכרים במצרים באמצע חודש מארס 1970 נודע למודיעין הישראלי כי ההגנה האווירית על שמי מצרים עברה לידי הרוסים . חיל המשלוח הרוסי שנערך בשטחה של מצרים כלל - על פי דוקטרינת הלחימה הסובייטית - שני מרכיבים עיקריים : מערך הגנת נ"מ משולב שכלל טילי אוויר / קרקע מסוג 2 3 , SA , SA ואף 6 , SA תותחי נ"מ מסוגים וקטרים שונים , ומעל כל אלה מטוסי יירוט מתקדמים מסוג 21 J 1 MIG . ~ 21 MF לא עוד אמל"ח סובייטי עם מפעילים מצרים , אלא מעתה עוצבות ויחידות רוסיות שלמות , על חייליהן ומפקדיהן , אשר לקחו על עצמן את הגנת שמי מצרים . התערבות סובייטית זו , באמצעות חיל משלוח בממדים חסרי תקדים , היוותה כנראה תגובה למצבה העגום של מצרים בעקבות הפצצות העומק של חיל האוויר הישראלי . אלה נותרו ללא מענה מצרי ועל כן איימו על יציבות משטרו של נאצר , שדרש מהנהגת ברית המועצות במפגיע להציל את מצרים . צמרת המודיעין בעת ההיא כללה את ראש אמץ , האלוף אהרון יריב...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר