חימורב 1 מונצח בראש אבן "חוקי ח'מורב ‭" 1‬ המוצגת בלובר