מודיעין וביטחון פנים במסופוטמיה

התחרות הנמרצת בין הממלכות השונות במסופוטמיה של ראשית האלף השני לפני הספירה , אילצה את השליטים להילחם על הישרדותם נגד אויבים מחוץ ומבית תוך שימוש נרחב באמצעי מודיעין שונים רפי קיסרון מעת שקמו ישויות מדיניות נאלצו שליטיהן להסתייע בכלים מודיעיניים ובאמצעי ביטחון , כדי להבגויח את שליטתם על נתיניהם ולהתמודד עם מתחריהם מבית ומחוץ . כך היה בממלכה המצרית , כך ברחבי מסופוטמיה , כך בסין הרחוקה וכך בעולם התנ"ך . מאמר זה יעסוק במודיעין ובביטחון פנים במסופוטמיה של ראשית האלף השני לפני הספירה , כשעיקר החומר לקוח ממכתבי מארי ונשען עליהם ומיעוטו מתל ליילן . נייחד גם דברים למדינות ולדמויות הפועלות מאחורי מכתבים אלה . מסופוטמיה בראשית האלף השני לפני הספירה : עניין לנו כבר בישויות מדיניות רבות ברחבי מסופוטמיה ( או סורהמסופוטמיה כפי שיש הקוראים לאזור , ( רובן ככולן נאבקות בצורה וברמה כזו או אחרת על מקומן ולעיתים על עצם קיומן , וממילא נזקקות כאמור למודיעין ולאמצעי ביטחון פנים . התקופה הספציפית בה מדובר היא תקופת השושלות האמוריות , שהבולטים בה היו שמש אדד א ; מלך אשור , וחמורבי מלך בבל . לאחר נפילת ממלכת או...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר