צריף המתנדבים לפלוגה 524 במחנה הצבאי הברים 1 בסרפנד