דבר העורך הראשי

לקוראים שלום וברכה חמה ! הוטלה עלי משימה חשובה וכבדת אחריות - לכהן כעורך האחראי של הביגואון - מקווה לעמוד בה בכבוד . זכות גדולה לי להימנות על הצוות המשובח והמסור של מערכת הביגואון שלנו , "מבט מל"מ ; ואני יודע כי בתמיכתם ובעמלם - תצלח הדרך מסיר הכובע בפני אלו שקדמו לי בתפקיד ובעיקר לרעי אפרים לפיד , שהוביל המערכת בחמש השנים שחלפו והציב את הביטאון - במסירות ובמקצועיות - במקום מכובד וראוי . אני מוקיר את אלו שנתנו בי אמונם ומודה למי שטרח לברכני עת פורסם דבר המינוי . האתגרים העומדים בפנינו רבים : עלינו ליצור בכם עניין לקרוא את שלל המאמרים שנפרסם , לשקף נאמנה את המתרחש בבית שלנו - אתר ההנצחה והמל"מ , לחבק את המשפחות השכולות , להזכיר דמויות שהלכו מעמנו ולתת במה מכובדת לחברים ( ואורחים ) שכותבים בנושאים שונים העומדים על סדר יומנו . מוטל עלינו להיות מגוונים בבחירת התכנים שנפרסם , לשלב דיון מעמיק בדיווח אינפורמטיבי להאיר תחומים שלא טופלו או שראוי להוסיף ולעסוק בהם . אחת המכשלות הבסיסיות העומדות בפנינו , היא אופייה של קהילת המודיעין , שמצניע תחומים עלומים בחלק נכבד מהעשייה בשירותים המודיעיניים המ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר