מבט מל"מ

כתב עת לענייני מודיעין וביסחון מבית המרכז למורדת המודיעין ו גיליון , 56 סיון תש"ע , יולי 2010 תא"ל אלי פולק , קצין איסוף ראשי בריאיון מיוחד עמי 4 ת מורשת ותפניםנעמ ר / , כנר , על ידי מרכז המידע למודיעין ולטרור ? ? פלוגת המיפויהעברית י ם האסטרטגיה י הנזפתיעורשל נאצר ם הסובייטים ב"מלחמת הקזת י הדם" ם מיומנו של י קמ"ן יק"ל ועוד ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר