"תקברו  אותי  על  יד  גבי.  נקם! אורי  אילן.  יש  ניירות  בבגדים"