"לא בגדתי. התאבדתי" (על ידי ניקוב דף מספר "נקמת האבות‭("‬