היסטוריה בתמונות

תמונות   ממאגר   המל"מ האוצר :   יענקלה   מן נאמנות   למדינה   וגבורה   עילאית בדצמבר   ' 54   נשלחה   חוליה   למשימה   מודיעינית   מעבר   לגבול   הסורי . המטרה :   החלפת   סוללות   במתקן   ציתות   שהוצמד   לעמוד   טלפון   .   בחוליה   הצבאית :   מאיר יעקובי   מפקד   החוליה ,   מאיר   מוזס ,   ג'קי   לינד ,   גדי   קסטלניץ   ואורי   אילן .   במהלך   הפעולה   נתקלה החוליה   במארב   סורי   ונפלה   בשבי   .   הלוחמים   נחקרו   ועונו   קשות . תוך   כדי   חקירות   אכזריות   התאבד   אורי   אילן .   גופתו   הוחזרה   ארצה ,   ובבגדיו   נמצאו   תשעה פתקים   שכתב   וניקב . ב 30 . 3 . 56-   הוחזרו   יתר   חברי   החוליה   לישראל . מעשהו   של   אורי   אילן   נהפך   לאחד   ממיתוסי   הגבורה   המלווים   את   צה"ל   עד   עצם   היום   הזה .  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר