מודיעין וספר

הקוראן תרגום   מערבית   לעברית   -   פרופ'   אורי   רובין   תל   אביב , אוניברסיטת   תל   אביב   והמפעל   לתרגום   ספרות   מופת של   משרד   החינוך   והתרבות ,   600   . 2005   עמודים . הקוראן   הוא   הספר   הקדוש   למוסלמים ואחת   מיצירות   המופת   בשפה   הערבית . שלא   כתנ"ך   וה'ברית   החדשה , '   הקוראן נחשב   ליצירתו   של   אדם   אחד   ויחידהנביא   מוחמד ,   שזכה   לשמוע   את   דבר האלוהים   בעיר   מכה   החל   בשנת   612 בקירוב .   זוהי   אכן   יצירה   הומוגנית מבחינת   המבנה   הספרותי   שלה :   פרוזה מחורזת   בסגנון   ערבי   קצבי   שאין   דומה לו   בשום   טקסט   ערבי   אחר   המוכר   לנו . לאחרונה   יצא   לאור   בהוצאת אוניברסיטת   תל   אביב   תרגום   חדש לעברית   של   הקוראן .   הספר   מובא   בתרגום   עדכני ,   אמין   ומדויק , ובליווי   הערות   מאת   פרופסור   אורי   רובין ,   מהמומחים   הגדולים בעולם   לתרבות   האסלאם   בכלל   ולקוראן   בפרט ,   פרופסור   חבר באוניברסיטת   תל   אביב   וקצין   אמ"ן   לשעבר . הנושאים   בספר   משתרעים   על   פני   מגוון   רחב   של   תחומי   החיים , ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר