יוני 2005 הצמרת הביטחונית בטקס הזיכרון לחללי לקהילת המודיעין