מודיעין באינטרנט

דני   כתרי אביזרי   ריגול במאמר   הקודם   דנו   בעולם   הריגול   באופן   כללי , בריגול   בזמן   מלחמת   העולם   השנייה   והנקודה היהודית .   המאמר   הנוכחי   מכוון   יותר   להיבטים הטכניים   של   עולם   הריגול   -   לנושא   ציוד ואביזרים .   אל   לכם   קוראים   יקרים   להיבהל   -   לא דרושה   הסמכה   טכנית   של   הנדסאי   או   מהנדס . . 1   לוויין   הריגול .   אחד   הראשונים   שהיה   אמור   להנחית   באופן פיזי   את   התשלילים  ( פילם )  של   ה"קורונה : " experience / spies / spy . gadgets / espionage / corona . html http : // www . cnn . com / SPECIALS / cold . war / . 2   עדיין   בתחום   האווירי '   : הציפור   השחורה -   '   מטוס   ריגול משוכלל   הרבה   יותר   מה U 2-   הוותיק : http : // www . cnn . com / SPECIALS / cold . war / html . 3 experience / spies / spy . gadgets / espionage / sr-71 . html   ואי   אפשר   להמשיך   בלי   מטוס   הריגול   הוותיק   וכמעט המפורסם   ביותר   -   ה , U 2-   ששימש   בעיקר   בזמן   המלחמה הקרה .   מסופר   על   גרי   פאוארס ,   שנטש   את   מטוסו   ונשבה...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר