לזכרם

יהודה   שיראי בחר   בצה"ל   2005-1925 יהודה   נולד   בירושלים ,   בשביעי של   פסח 27   ,   באפריל   , 1932   בן בכור   להוריו   מלכה   וזאב ,   שעלו לישראל   מטרנוב   שבגליציה בשנת   . 1925 יהודה   אהב   מאוד   את   ירושלים והיה   "ירושלמי   גאה . " בגיל   עשר   הצטרף   לקן   תנועת הנוער   'השומר   הצעיר . '   בגיל   14 כבר   עבר   להתגורר   בקומונה   של התנועה   ועבד   עם   אביו   כצבע וכותב   של   שלטים .   באותה תקופה   הצטרף   עם   נערי   הקומונה   לגדודי   הנוער   של   'ההגנה . ' הם   סייעו   בהדבקת   כרוזים   נגד   הבריטים   ופעלו   גם   כקשרים , פעילות   שנמשכה   גם   במלחמת   העצמאות ,   בירושלים   הנצורה . בשנת   1949   נהיו   חברי   'השומר   הצעיר'   ל'גדוד   איילון'   ויצאו לתקופת   הכשרה   בקיבוץ   דליה .   בתום   תקופה   זו   גויסו   לצה"ל , הוכשרו   זמן   קצר   במחנה   אימונים   ונשלחו   כהשלמה   לקיבוץ  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר