ח"כ יובל שטייניץ, יושב ראש ועדת חוץ וביטחון בכנסת,  מבקר  בתערוכת  הטרור  שבאתר  המל"מ