יומן מל"מ

קרן   אברהם   ארנן קרן   אברהם   ארנן   הוקמה   לפני   כשש   שנים   לזכרו   של   מקים היחידה   אברהם   ארנן ,   שהלך   לעולמו   לפני   25   שנים .   מאז הקמתה   הקרן   מחלקת   מלגות   לבוגרי   היחידה   המתחילים את   דרכם   האזרחית   בלימודים   במוסדות   אקדמיים .   הקרן מעניקה   20-15   מלגות   מדי   שנה ,   וסכום   כל   מלגה   הוא   כיום . 7 , 000 המסדר   שם   לעצמו   מטרה   לגייס   את   הכספים   המיועדים למלגות   מקרב   בוגרי   היחידה .   ואכן ,   מאז   הקמת   הקרן   נוצר גוף   חברים   קבוע   התורם   לפחות   חצי   מלגה   בכל   שנה .   חברים אלה   הוגדרו   על   ידי   המסדר   כ"אבירי   קרן   המלגות"   והוזמנו למפגש   מרגש   שהתקיים   ביחידה   בתחילת   חודש   יוני .   זאת נוסף   על   גופים   כמו   'קרן   נתן'   מארצות-הברית ,   התורמים סכום   כסף   נכבד   לחלוקת   מלגות ,   וצוותים   המתארגנים   מדי שנה   ואוספים   סכום   השווה   למלגה   ועוד   תרומות   בסכומי כסף   קטנים   יותר . את   התרומות   לקרן   המלגות   מנהל   המרכז   להנצחת   מורשת המודיעין ,   והן   מוכרות   לצורכי   מס   הן  ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר