כל הכבוד

פרופ'   ששון   סומך   זוכה   פרס   ישראל   לחקר   המזרחנות   בשנת    2005 פרופ'   ששון   סומך ,   מגדולי   חוקרי   הספרות   הערבית   בדורנו   וממקימי   החוג   לשפה   וספרות ערבית   באוניברסיטת   תל   אביב ,   העמיד   תלמידים   רבים   הממשיכים   את   דרכו   במחקר   ובהוראה , באוניברסיטאות   בארץ   ובחו"ל פרופסור   ששון   סומך ,   מהמחלקה   לשפה וספרות   ערבית   באוניברסיטת   תל   אביב ,   זכה עם   פרופסור   יעקב   לנדאו   בפרס   ישראל   בתחום חקר   המזרחנות . ששון   סומך   נולד   בשנת   1933   למשפחה משכילה   בבגדד   וחי   בעיר   זו   עד   , 1951   ואז עלה   לישראל   עם   משפחתו .   את   לימודיו התיכוניים   סיים   בבית   הספר   'שמש , '   ממוסדות החינוך   של   קהילת   בגדד . בהגיעו   ארצה   בגל   העלייה   הגדול ,   התגייס לצה"ל   ושירת   בחיל   האוויר .   בשירות   המילואים שרת   ביחידות   שונות   של   חיל   המודיעין   ושימש יועץ   חשוב   לבלשנות   ערבית .   משסיים   את לימודי   התואר   הראשון   הועסק   כמורה   לערבית ולהבעה   עברית   באוניברסיטת   תל   אביב . בשנת   1965   נשא   לאישה  ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר