עמותות מודיעין בעולם

אילן   מזרחי עמותת   קהילת   גמלאי   המודיעין האמריקנית עמותת   גמלאי   קהילת   המודיעין   האמריקנית   הוקמה   בשנת 1975   והיא   בת   30   שנים . הנהלת   העמותה   מאוישת   ברובה   ביוצאי   CIA   ו , FBI-   והיא פתוחה   לגמלאי   הקהילה   ולמעשה   לכל   אזרח   שימליץ   עליו חבר   עמותה   פעיל .   נשיאי   כבוד   בעמותה   הם   אישים   כג'ורג' בוש ,   ג'ראלד   פורד   ועוד . מטרת   העמותה   היא   לקדם   בציבור   האמריקני   ובקרב   מנהיגי הקהילות   העסקיות ,   הפוליטיות   והאינטלקטואליות   את ההכרה   בחיוניותו   ובחשיבותו   של   ממסד   מודיעיני   ור"ני חזק ,   הפועל   בחשאיות ,   לאינטרס   הלאומי   האמריקני . מטרה   זו   של   העמותה   תושג   בהשתתפות   מומחים   חברי העמותה   בדיון   הציבורי   האמריקני   העוסק   בנושאים   הקשורים למודיעין   ור"ן ,   באמצעות   ארגון   וייזום   של   סמינרים   וכנסים למתן   מלגות   לעבודות   מחקר   בתחומים   אלו . חברי   העמותה   חונכים   סטודנטים   ותלמידים   הלומדים   את נושאי   המודיעין   והביטחון .   העמותה   יוזמת   ותומכת   בחילופי מידע   והערכות   בין   "...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר