יומן מל"מ

' מסרגה'   על   הגובה בסוף   חודש   יולי   2005   עתידה   להתקיים   חנוכת   פינת ' מסרגה-נשר'   במוזאון   המל '' מ . מועד   זה   נבחר   בחלוף   35   שנה   מהקרב   האווירי   שבו   הפיל חיל   האוויר   הישראלי   מטוסי   מיג   סובייטיים   על   טייסיהם הרוסיים ,   שהמריאו   ממצרים . הפלת   המטוסים   נתאפשרה   בזכות   המודיעין   המדויק   והאיכותי שסיפקו   לוחמי   'מסרגה'   לפני   הקרב   ובמהלכו . הפינה   במוזאון ,   ייחודית   וראשונית   מבחינת   אופי   הפעילות שמוצגת   בה ,   משתלבת   היטב   בפסיפס   המוזאון .   היא   הוקמה בידי   ועד   'מסרגה , '   העושה   לילות   כימים   לקידום   מורשת ' מסרגה'   בסיועה   האדיב   והפעיל   של   הנהלת   אתר   המל '' מ . אורי   אילן אורי   אילן   היה   חייל   'גולני'   שנפל   בשבי   הסורי   במהלך פעילות   מבצעית   מודיעינית   בשנת   1954   והתאבד   בכלא . לאור   המלצתם   החמה   של   מאיר   עמית ,   שמוליק   גורן   וראש אמ"ן   אלוף   אהרון   זאבי  ( פרקש , (   להנציחו   באתר   ההנצחה הממלכתי   לחללי   קהילת   המודיעין ,   החליטה   ועדת   ההנצחה להנציחו   ושמו ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר