עמותות מודיעין בארץ

פעילות   עמותת   יוצאי   מערך   ביטחון   שדה העמותה   הוקמה   עקב   משאלה   שהביעו   רבים   מיוצאי   מערך   ביטחון השדה   להשתייך   לגוף   שיאפשר   להם   להיות   ולפעול   במסגרת   חברתית ייחודית   למערך .   במסגרת   זו   יוכלו   לתת   ביטוי   לחברות   המשותפת ,   לגאוות   היחידה , השליחות   והמקצוע ,   לאתגרים   ולניסיון   החיים   המשותף . העמותה   פועלת   בשיתוף   פעולה   מלא   של   המל"מ   וכמובן   גם   של   המערך   הסדיר והיא   רשומה   כדין   ברשם   העמותות   במשרד   המשפטים .   כעת   נמנים   בעמותה   כ250- חברים   ועוד   היד   נטויה . כנס   היסוד   של   העמותה   נערך   באתר   ההנצחה   הממלכתי   לחללי   הקהילה   בגלילות , באמפיתאטרון ,   ב16-   בספטמבר   . 2003   בכנס   נשא   דברים   ראש   אמ"ן   האלוף   אהרן זאבי  ( פרקש , (   והשתתפו   בו   רבים   וטובים   מקרב   יוצאי   המערך   לדורותיו ,   כולל רמ"חים   לשעבר   וקציני   המערך   הסדיר . הכנס   השנתי   השני   נערך   ב'היכל   צה"ל'   בפו"ם   ב1-   ביוני   2004   בחסות   המל"מ והוקדש   לזכרו   של   סא"ל   שלמה   קוריס   ז"ל ,   שנפט...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר