אבשלום פיינברג הצליח לשכנע את הבריטים שמדובר בהתנדבות אמיתית