תחנת הניסיונות החקלאיים בעתלית שימשה מרכז פעילות הרשת בארץ