אהרון אהרונסון שכנע את מפעיליו בערכיותה הפוטנציאלית  של  הרשת