אם אין אני לי - ניל"י

מבט   מודיעיני על   ארגון   ניל"י ד"ר   יגאל   שפי * מנקודת   ראייה   מקצועית   השיגה   רשת הריגול   הישגים   מודיעיניים   מוגבלים בלבד .   ניל"י   תיזכר   פחות   בזכות   תרומתה המודיעינית   ויותר   בזכות   אמונתם , פועלם   ואומץ   לבם   של   חבריה   וחברותיה הספרות   הדנה   בארגון   הריגול   ניל"י   ובמייסדיו ,   בני   משפחת אהרונסון ,   שפעלו   בארץ-ישראל   בשביל   המודיעין   הבריטי וכנגד   השלטונות   העות'מאניים   במלחמת   העולם   הראשונה , עוסקת   יותר   בהיבטים   הפוליטיים   והרעיוניים   של   הארגון , סביבתו   ותקופתו ,   ופחות   בהיבטים   המודיעיניים .   אין   ספק כי   הפולמוס   הפוליטי   הפנימי   שאפף   את   הארגון   מהרגע הראשון   ואשר   נתגלגל   בהמשך   לריב   המפלגות   והתנועות ביישוב   העברי   ומאוחר   יותר   במדינת   ישראל ,   השפיע   על העמדה   שננקטה   כלפיו   מאוחר   יותר .   השיח   ההיסטוריוגרפי נסב   סביב   יחסה   של   ניל"י   למרות   הציונית   והיישובית , והכותבים   התחבטו   בעיקר   בשאלה   אם   בפעילותה   סיכנה הרשת   את   היישוב ,   ושמא   סייעה   לכיבוש   הארץ ,   ...  אל הספר
המרכז למורשת המודיעין (מ.ל.מ) ע"ר